muon-kieu-cup-giat-2

MUÔN KIỂU CƯỚP GIẬT

MUÔN KIỂU CƯỚP GIẬT:     GIẬT MÁY TÍNH BẢNG TRONG QUÁN CAFE     GIẬT DTHOAI TRÊN VỈA HÈ     GIẬT PHONE TRÊN ĐƯỜNG TỪ PHÍA SAU     2 ĐỨA DÀN CẢNH GIẢ MUA PHONE  RỒI GIẬT PHONE TRONG TIỆM ĐTHOAI     GI...