Thủ thuật Backup và Restore trên host Directadmin

Bước 1: bạn đăng nhập vào phần quản trị host directadmin, vào phận Create/ Restore Backups   Trong bước 2 và bước 3 này bạn stick chọn tất cả các ô trống xong chỉ việc bấm nút Create Backup ở gó...