Video hướng dẫn chạy quảng cáo Adwords từ A-Z

DƯới đây là toàn bộ video hướng dẫn chạy quảng cáo Adw bài bản từ A-Z

Cài đặt tài khoản/chiến dịch/quảng cáo mới
Cách Đặt Ngày Bắt Đầu và Kết Thúc Cho Chiến Dịch
Các Lỗi Phổ Biến Cần Tránh Khi Viết Mẫu Quảng Cáo
Quá Trình Xét Duyệt Quảng Cáo AdWords
Cách Tạo Nhóm Quảng Cáo Mới
Tạo nhóm quảng cáo
URL Nâng Cấp Với Google AdWords
Kích hoạt nhóm quảng cáo
Cách Tạo Quảng Cáo Hình Ảnh ở Các Kích Thước Khác Nhau
Tạo quảng cáo tìm kiếm động
Sử dụng Lịch Biểu Quảng Cáo

 

Giải quyết vấn đề tài khoản bị tạm ngưng
Giải quyết vấn đề Trang web bị tạm ngưng với AdWords.

 

Tiện ích mở rộng quảng cáo
Tiện Ích Mở Rộng Chú Thích
Tiện ích mở rộng cuộc gọi
Tiện ích mở rộng vị trí
Tiện ích mở rộng Liên Kết Trang Web

 

Công cụ hỗ trợ khác cho Adwords
Cách Sử Dụng AdWords Editor (Phiên bản 11)
Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo
Cài đặt nâng cao
Theo Dõi Chuyển Đổi trên trang web của bạn với AdWords
TÌm Các Thống Kê Hiệu Suất Quảng Cáo Cần Thiết Với AdWords
Cách sử dụng quảng cáo Mạng hiển thị để thúc đẩy cài đặt ứng dụng
Điều chỉnh giá thầu/Chiến lược giá thầu/Ngân sách
Điều Chỉnh Giá Thầu cho vị trí, thời gian và thiết bị 
Điều Chỉnh Giá Thầu lên trang đầu và đầu trang
Sử dụng Đấu Thầu Tự Động Trong AdWords
Kích hoạt chiến lược giá thầu Nâng Cao
Cách Thiết Lập Quy Tắc Tự Động
Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm
Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động
Cách Đặt Ngân Sách Hàng Ngày & Giá Thầu

 

Tiếp thị lại/Nhắm mục tiêu
Cách tạo chiến dịch tiếp thị lại động
Cài đặt nhắm mục tiêu ngôn ngữ.

 

Google Partners
Chào mừng bạn đến với Google AdWords – Google Partner Video 1 (Viet sub)
Chào mừng bạn đến với Google AdWords – Google Partner Video 2 (Viet sub)

 

Thanh toán
Hiểu Lịch Sử Giao Dịch Thanh Toán AdWords
Tính phí qua hình thức thanh toán tự động với AdWords
Cách tải hoá đơn hoặc biên lai thanh toán
Cách thêm, chỉnh sửa hoặc loại bỏ phương thức thanh toán
Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp và thông báo thanh toán

 

Comments

comments

Pin It

Comments are closed.