Ân tình bạn bè nuôi tôi lớn-Người đời phụ bạc dạy tôi khôn!

Ân tình bạn bè nuôi tôi lớn
Người đời phụ bạc dạy tôi khôn!

dung-tin-vao-nguoi-ta-nhieuthoi-doi-4

thoi-doi-3 thoi-doi-2 thoi-doi

Chính vì thế hãy rũ bỏ hết đi và hãy thay đổi bản thân mình.
Bạn hãy:
1. Sống có động lực
2. Lắng nghe
3. Học hỏi
4. Đọc sách
5. Làm việc hết sức mình
6. Rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ
7. Nghỉ ngơi
8. Tự giác
9. Giúp đỡ người khác
10. Suy nghĩ trong sáng

Comments

comments

Pin It

Comments are closed.