Những câu nói bất hủ của Tào Tháo!

Tào Tháo tên thật là Mạnh Đức được biết đến là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy đầy quyền lực nhất thời Tam Quốc.

Dưới đây là những câu nói bất hủ của Tào Tháo:nhung-cau-noi-bat-hu-cua-tao-thao nhung-cau-noi-bat-hu-cua-tao-thao-1 nhung-cau-noi-bat-hu-cua-tao-thao-2 nhung-cau-noi-bat-hu-cua-tao-thao-3 nhung-cau-noi-bat-hu-cua-tao-thao-4 nhung-cau-noi-bat-hu-cua-tao-thao-5 nhung-cau-noi-bat-hu-cua-tao-thao-6 nhung-cau-noi-bat-hu-cua-tao-thao-7

Comments

comments

Pin It

Comments are closed.