Bài học lòng trắc ẩn nhân văn sâu sắc về tiền lẻ

Nếu vì sợ bị lừa dối mà ko giúp đỡ người khác thì bạn cũng chỉ giữ lại cho mình những đồng tiền lẻ, từ đó bạn sẽ cạn đi lòng trắc ẩn đối với những nổi khổ và sự khó khăn của con người đó mới chính là...