task manager bi loi

Sửa lỗi Task Manager mất Tab menu trên máy tính!

Task Manager được biết đến là một chương trình sử dụng để cung cấp thông tin các thông số tình trạng hoạt động CPU, các tiến trình đang chạy ngầm trên máy tính, biểu đồ hoạt động CPU..v.v.. Nói tóm l...