Trách nhiệm của người đàn ông là đi kiếm củi

dùng đàn ông để đi kiếm củi

Hôm nay bổng nghe một anh bạn nói đùa: “Người ta dùng củi để đốt lửa, dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông và dùng đàn ông để đi kiếm củi”.

Tôi thấy đoạn cuối của câu nói đùa này rất hay và hoàn toàn nghiêm túc các bạn ạ.

Muốn ngôi nhà của mình trở thành mái ấm, hãy luôn ghi nhớ, trách nhiệm của người đàn ông là đi kiếm củi…

Comments

comments

Pin It

Comments are closed.