Game đua xe moto 3D

Nhiệm vụ của bạn là về đích với thứ hạng cao ở các vòng đua.

Cách chơi:

Sử dụng các phím  hoặc  để di chuyển

Nhấn phím hoặc  để tăng tốc

Comments

comments

Pin It

Comments are closed.